Chirurgia stomatologiczna – Łuków


Oferujemy:

 • konsultacje chirurgiczne,
 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • pobieranie materiału do badań histopatologicznych,
 • leczenie powikłanych ropni,
 • rekonstrukcje ubytków kostnych, przeszczepy bloków kostnych, poszerzanie i rozszerzanie wyrostka kostnego
 • plastykę połączeń z zatoką szczękową,
 • leczenie chorób zatok szczękowych,
 • konsultacje i leczenie pacjentów z rozszczepami podniebienia,
 • usługi z zakresu implantologii.

Nowoczesna implantologia stomatologiczna

W ramach chirurgii stomatologicznej proponujemy naszym pacjentów zabieg wszczepienia implantu. Implant stomatologiczny, inaczej wszczep – to wykonana z tytanu śruba, która zastępuje korzeń brakującego zęba. W przeciwieństwie do tradycyjnej protetyki, odbudowa jednego lub kilku zębów nie wymaga szlifowania zdrowych zębów sąsiednich. Na takiej śrubie, po okresie zrostu z kością, czyli wygojenia tzw. osseointegracji, lekarz wykonuje odbudowę na implantach – koronę protetyczną. Zabieg jest przeznaczony dla Pacjentów, u których występują następujące problemy:

 • brak pojedynczego zęba,
 • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
 • bezzębie całkowite,
 • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie protez konwencjonalnych.

Przebieg wszczepienia implantu

Zabieg wszczepienia pojedynczego implantu trwa ok. 30-40 minut. Wygląda tak samo w przypadku wszczepienia dwóch, jak i kilku implantów. Zwykle nie ma przeciwwskazań, by lekarz mógł założyć kilka implantów w czasie jednej wizyty.

 1. Przed zabiegiem: Zabieg implantacji poprzedzony jest wywiadem lekarskim oraz badaniem klinicznym. Na podstawie zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej stomatolog ocenia jakość i grubość kości, która stanowi podłoże dla wszczepu implantologicznego.
 2. W trakcie:Wszczepienie implantów jest bezbolesne. Wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym (takim samym jak przy leczeniu próchnicy) i nie ma potrzeby przeprowadzania tego zabiegu w narkozie ogólnej. Implantację jednej śruby porównuje się często do usunięcia zęba jednokorzeniowego. W rzeczywistości zabieg jest jeszcze bardziej łagodny.
 3. Po zabiegu: Po 2 godzinach od wszczepienia implantów można jeść pokarmy o miękkiej konsystencji,. Jeszcze tego samego dnia możliwy jest powrót do pracy. Po zabiegu lekarz zaleca przyjmowanie osłonowego antybiotyku. Następnego dnia może wystąpić opuchlizna i niewielkie dolegliwości bólowe. Można sobie jednak z nimi poradzić dostępnymi bez recepty środkami przeciwbólowymi. Wymagany czas integracji implantu z kością (osteointegracja) zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego kości. Zazwyczaj trwa od 2 do 6 miesięcy. W przypadku braku integracji możliwe jest ponowne wszczepienie implantu. Pacjent z powodu braku integracji z kością nie odczuwa żadnych dolegliwości. W niektórych przypadkach można od razu (2-3 dni po zabiegu) zamocować stały łącznik protetyczny i koronę. Jeżeli nie jest to możliwe, na okres gojenia lekarz zakłada „uzupełnienie tymczasowe”, aby pacjent nie odczuwał w tym czasie dyskomfortu estetycznego.

lek.dent. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Filip Brzozowski,

lek.dent.specjalista chirurgii stomatologicznej Grzegorz Lewandowski,

lek.dent. specjalista chirurgii stomatologicznej Monika Jodko.