Chirurgia stomatologiczna – Łuków


Oferujemy:

 • konsultacje chirurgiczne,
 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • pobieranie materiału do badań histopatologicznych,
 • leczenie powikłanych ropni,
 • rekonstrukcje ubytków kostnych, przeszczepy bloków kostnych, poszerzanie i rozszerzanie wyrostka kostnego
 • plastykę połączeń z zatoką szczękową,
 • leczenie chorób zatok szczękowych,
 • konsultacje i leczenie pacjentów z rozszczepami podniebienia,
 • usługi z zakresu implantologii.

Nowoczesna implantologia stomatologiczna

         IMPLANTY

W ramach chirurgii stomatologicznej proponujemy naszym pacjentów zabieg wszczepienia implantu. Implant stomatologiczny, inaczej wszczep – to wykonana z tytanu śruba, która zastępuje korzeń brakującego zęba. W przeciwieństwie do tradycyjnej protetyki, odbudowa jednego lub kilku zębów nie wymaga szlifowania zdrowych zębów sąsiednich. Na takiej śrubie, po okresie zrostu z kością, czyli wygojenia tzw. osseointegracji, lekarz wykonuje odbudowę na implantach – koronę protetyczną. Zabieg jest przeznaczony dla Pacjentów, u których występują następujące problemy:

 • brak pojedynczego zęba,
 • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
 • bezzębie całkowite,
 • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie protez konwencjonalnych.

 

Korzyści  użytkowania implantów : 

 1. LEPSZA WYMOWA – implanty pozwalają na wykonanie nieruchomego uzupełnienia, co doceniają szczególnie osoby użytkujące wyjmowane protezy
 2. SMACZNIEJSZE JEDZENIE – doceniamy wówczas smak i konsystencję  potraw
 3. OSZCZĘDZANIE WŁASNYCH ZĘBÓW – w przypadku mostów poświęcamy minimum 2 własne zęby na oszlifowanie
 4. TRWAŁOŚĆ – nie ma bardziej długotrwałej metody odbudowy zębów, wieloletnie obserwacje
 5. WYGODA – odzyskanie pewności siebie, otwarte nowe możliwości

 

Przebieg wszczepienia implantu

Zabieg wszczepienia pojedynczego implantu trwa ok. 30-40 minut. Wygląda tak samo w przypadku wszczepienia dwóch, jak i kilku implantów. Zwykle nie ma przeciwwskazań, by lekarz mógł założyć kilka implantów w czasie jednej wizyty.

 1. Przed zabiegiem: Zabieg implantacji poprzedzony jest wywiadem lekarskim oraz badaniem klinicznym. Na podstawie zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej stomatolog ocenia jakość i grubość kości, która stanowi podłoże dla wszczepu implantologicznego.
 2. W trakcie:Wszczepienie implantów jest bezbolesne. Wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym (takim samym jak przy leczeniu próchnicy) i nie ma potrzeby przeprowadzania tego zabiegu w narkozie ogólnej. Implantację jednej śruby porównuje się często do usunięcia zęba jednokorzeniowego. W rzeczywistości zabieg jest jeszcze bardziej łagodny.
 3. Po zabiegu: Po 2 godzinach od wszczepienia implantów można jeść pokarmy o miękkiej konsystencji,. Jeszcze tego samego dnia możliwy jest powrót do pracy. Po zabiegu lekarz zaleca przyjmowanie osłonowego antybiotyku. Następnego dnia może wystąpić opuchlizna i niewielkie dolegliwości bólowe. Można sobie jednak z nimi poradzić dostępnymi bez recepty środkami przeciwbólowymi. Wymagany czas integracji implantu z kością (osteointegracja) zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego kości. Zazwyczaj trwa od 2 do 6 miesięcy. W przypadku braku integracji możliwe jest ponowne wszczepienie implantu. Pacjent z powodu braku integracji z kością nie odczuwa żadnych dolegliwości. W niektórych przypadkach można od razu (2-3 dni po zabiegu) zamocować stały łącznik protetyczny i koronę. Jeżeli nie jest to możliwe, na okres gojenia lekarz zakłada „uzupełnienie tymczasowe”, aby pacjent nie odczuwał w tym czasie dyskomfortu estetycznego.

         EKSTRAKCJE ZĘBÓW

Dla każdego Pacjenta usunięcie zęba jest wielkim przeżyciem. Staramy się, aby każdy zabieg był możliwie krótki, sprawny i bezpieczny. Dlatego:

 1. PLANUJEMY KAŻDY ZABIEG – lekarz wcześniej dokonuje oceny RTG lub tomografii CBCT , dzięki czemu usługa jest przewidywalna i przemyślana
 2. ZNIECZULENIE –  dobrane indywidualnie pod względem sposobu podania i środka znieczulającego. Zawsze w cenie zabiegu
 3. MINIMALNIE INWAZYJNE – dbamy o kość ,aby zachować jak najwięcej tkanek własnych. Możliwa jest natychmiastowa regeneracja kości
 4. BEZPIECZEŃSTWO – wszystko co możliwe jest jednorazowe, pozostałe wysterylizowane w autoklawach klasy B, z kontrolą testami chemicznymi,biologicznymi oraz testu próżniowego Bowie- Dicka udokumentowaną w arkuszach

 

         PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Zabieg podniesienia zatoki szczękowej wykonywany jest kiedy istnieją trudne warunki do wszczepienia implantów zębowych. Powodem jest zbyt mała odległość kości od dna zatoki szczękowej. Często ma to miejsce u pacjentów którzy borykają się z zanikiem kości wynikającym z bezzębia. Wszczepiony implant musi być cały otoczony tkanką kostną, jest to niezbędny czynnik, który gwarantuje sukces w leczeniu implantologicznym.

Zabieg podniesienia dna zatoki można wykonać przy wykorzystaniu dwóch metod otwartej lub zamkniętej.

 

        ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO 

Zębami zatrzymanymi określamy zęby, które mimo osiągnięcia ostatecznego kształtu – powstania korony i korzenia – nie zajęły odpowiadającego im miejsca w łuku zębowym ze względu na nieprawidłowe położenie, zbyt małą ilość miejsca czy wadę zgryzu. Najczęściej mamy do czynienia z zatrzymanymi zębami ósmymi, czyli tak zwanymi zębami mądrości, które kwalifikowane są w większości przypadków do usunięcia. Zdarza się jednak, że zatrzymaniu ulegają również inne zęby – na przykład górne kły, czy dolne zęby przedtrzonowe. Brak tych zębów w łuku zębowym wiąże się najczęściej z wadą zgryzu i zaburzeniami estetyki łuku zębowego. Wówczas istnieje możliwość „sprowadzenia” tych zębów do ich prawidłowego położenia we współpracy z ortodontą. Zabieg poprzedzony jest precyzyjną diagnostyką opierającą się na tomografii komputerowej. Po dotarciu do zatrzymanego zęba umieszcza się na nim zamek ortodontyczny, co umożliwi ortodoncie wprowadzenie zęba zatrzymanego do jego prawidłowej pozycji.

 

lek.dent. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Filip Brzozowski,

lek.dent.specjalista chirurgii stomatologicznej Grzegorz Lewandowski,

lek.dent. specjalista chirurgii stomatologicznej Monika Jodko.