Na czym polega rehabilitacja sportowa?

sport

Uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych często wiąże się z przeciążeniem poszczególnych mięśni ciała, naderwaniem ścięgien, urazami bądź kontuzjami wymagającymi pomocy specjalistów oraz odpowiedniej rehabilitacji. O jej przebiegu, intensywności i zakresie decydują lekarze ortopedzi, na podstawie doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz czasu, którego wymaga ono do pełnej regeneracji. Wdrożenie właściwej rehabilitacji jest bardzo istotnym elementem, pozwalającym wrócić do zdrowia i sprawności.

Czym jest rehabilitacja sportowa?

Rehabilitacja sportowa – http://www.ortodentika.pl/rehabilitacja-sportowa/ – jest procesem leczniczym przyczyniającym się do zniesienia dolegliwości bólowych powstałych na skutek doznanego uszkodzenia, urazu konkretnych części ciała oraz umożliwiającym powrót do codziennych czynności, obowiązków. W przypadku sportowców najważniejsze staje się jak najszybsze odzyskanie sprawności, wcześniejszego stopnia funkcjonowania. Warto dodać, iż czynna rehabilitacja staje się niezbędna nie tylko po doznaniu urazu układu ruchowego nie wymagającego operacji, ale też bezpośrednio po przeprowadzeniu zabiegu.

Rodzaje rehabilitacji sportowej

W obrębie rehabilitacji sportowej wyróżnia się takie jej rodzaje, jak kinezyterapię, czyli ćwiczenia usprawniające; elektroterapię wykorzystującą energię elektryczną do pobudzenia mięśni i nerwów, złagodzenia stanu zapalnego, bólu, zwiększenia ukrwienia tkanek oraz ich regeneracji; masaże lecznicze, tzw. fale uderzeniowe stosowane przy ostrodze piętowej, łokciach tenisisty, kolanach skoczka, bólach barku bądź ścięgna Achillesa; rehabilitacje ortopedyczną, neurologiczną, reumatologiczną, itp. Ostatnie z wymienionych obejmują problemy związane z układem mięśniowo szkieletowym, schorzeniami układu nerwowego i chorobami tkanki łącznej oraz stawów.

Cele rehabilitacji sportowej

Rehabilitacja sportowa ma na celu przede wszystkim postawienie lub potwierdzenie właściwej diagnostyki, zapobieganie urazom, stosunkowo szybki oraz bezpieczny powrót do aktywności fizycznej po doznanej kontuzji, a także poprawę wyników uzyskiwanych w sporcie poprzez uczestniczenie w treningach – wyjaśnia rehabilitant z klinki Ortodentika w Łukowie (http://www.ortodentika.pl/).

O programie rehabilitacji

Jednym z istotnych elementów prowadzenia rehabilitacji sportowej jest ustalenie odpowiedniego programu pozwalającego osobie rehabilitowanej ponownie rozpocząć sportową działalność. W trakcie jego opracowywania należy uwzględnić znajomość patofizjologii, etapów i okresów gojenia się tkanek podlegających uszkodzeniu. Na tej podstawie dobiera się odpowiednie ćwiczenia oraz treningi. Wśród nich wymienia się zwłaszcza ćwiczenia poprawiające wydolność mięśni, gibkości, kontroli nerwowo-mięśniowej, funkcjonalne, korygujące niewłaściwe warunki biomechaniczne, doskonalące umiejętności motoryczne oraz utrzymujące sprawność układu krążeniowo-oddechowego. Następnie w oparciu o dane ćwiczenia ustala się etapy rehabilitacji sportowej. Zazwyczaj dzieli się je na 4 okresu. Pierwszy z nich obejmuje moment od urazu do uzyskania pełnego i bezbolesnego zakresu ruchu. Drugi, zwany też jako przedstartowy albo średniozaawansowany wiąże się z wykonywaniem codziennych czynności oraz realizacją wybranych aktywności w obrębie uprawianej dyscypliny sportowej. Poszczególne zadania mają doprowadzić do utrzymania sprawności organizmu, lecz bez nadmiernego obciążenia uszkodzonego miejsca. W trzecim etapie określanym jako zaawansowany wykonuje się działania typowe dla wskazanej dyscypliny, a w czwartym – następuje pełny powrót do uprawianego sportu,  realizacji całkowitych programów treningowych czy nawet brania udziału w zawodach.