Neurolog w Łukowie | Przychodnia Ortodentika

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego. Zwykle są to schorzenia związane z uszkodzeniem nerwów. Obszar zainteresowań neurologii dotyczy takich chorób jak: udar mózgu, stwardnienie rozsiane, Alzheimer czy Parkinson. Mają one podłoże w mózgu, więc ich leczenie wymaga ogromnej precyzji i doświadczenia.

Pomagamy w leczeniu:

  • udarów mózgu i chorób z niedokrwienia mózgowego
  • choroby Alzheimera
  • stwardnienia rozsianego i chorób demielinizacyjnych
  • choroby Parkinsona i podobnych
  • porażenia mózgowego i zespołów poporażennych
  • zaburzeń okresowych i napadowych (bóle głowy i padaczka)
  • chorób mięśni

Porad z dziedziny neurologii udziela zastępca ordynatora oddziału neurologicznego SPZOZ Łuków lek. Renata Mazur.