Neurochirurg – Ortodentika w Łukowie

Neurochirurgia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem chirurgicznym schorzeń związanych z układem nerwowym. Leczeniu neurochirurgicznemu poddaje się przede wszystkim mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz zaopatrujący te struktury układ naczyniowy.

Lekarz neurochirurg kwalifikuje pacjenta do operacji, prowadzi jego leczenie, a także opiekuje się nim w okresie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Neurochirurg przyjmuje swoich pacjentów w zwykłym systemie planowym oraz natychmiastowym, gdy potrzebna jest szybka interwencja.

Neurochirurg posiada umiejętności z zakresu chirurgii urazowej, jak i mikroskopowej. Potrafi także bardzo trafnie interpretować badania obrazowe, takie jak: radiologiczne, TK i MRI.

Neurochirurgia zajmuje się leczeniem następujących schorzeń:

  • krwiaki wewnątrzczaszkowe;
  • tętniaki tętnic mózgowych;
  • guzy mózgu;
  • guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego;
  • wodogłowie;
  • dyskopatie;
  • złamania kości czaski;
  • uszkodzenia nerwów obwodowych;
  • urazy czaszkowo – mózgowe

Diagnostyka neurochirurgiczna polega na przeprowadzeniu w pierwszej kolejności badania neurologicznego. Następnie potwierdza się rozpoznanie poprzez wykonanie zdjęcia jedną z technik obrazowych – TK lub MRI.

W naszej przychodni przyjmuje lek. med. Radosław Manowiec, neurochirurg z Oddziału Neurochirurgii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na ul. Szaserów.

oraz Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.